שימועים ציבוריים

שימוע לטיוטת מדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מילימטריים

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 24.09.2019

Top