שימועים ציבוריים

שימוע לטיוטת מדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מילימטריים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 06.10.2019

הארכת התייחסות עד 06.10.19

Top