משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה

וידאו

אירועים ונאומים

מרכז תקשורת

הודעות דובר

ממשלת ישראל

נושאים בטיפול המשרד

צרו קשר

כתובת
משרד ראש הממשלה האגף לפניות הציבור קריית בן גוריון, בניין ג' ירושלים מיקוד: 9195015
טלפון 03-6109898
פקס 02-5605000
Top