אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הטיפול בקבוצות תיור

מספר:  6.4.0014
    • תאריך פרסום: 
      10.11.2005
    • תאריך עדכון: 
      15.07.2011

מטרת הנוהל הינה לקבוע את השיטה לטיפול בקבוצות תיור הגשת הבקשה, כניסה לישראל ומעקב יציאה במעבר הגבול

Top