הוראות הנציב באשר לאמצעים טכניים לשימוש במצבי חירום

תקנה 12 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג- 2013 קובעת כי חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יתאים את הנהלים הקיימים אצלו, כדי להבטיח פינוי וחילוץ אדם עם מוגבלות במהירות, בנוחות ובבטיחות.