החלטת ממשלה 2097, הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

מספר  2097
  • מחבר
    ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה
  • תאריך פרסום
    10.10.2014
  • תאריך עדכון
    28.07.2015

החלטה זו עוסקת בעידוד הטמעת חדשנות במגזר הציבורי, בקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ובקידום יעילות וחיסכון בעבודת משרדי הממשלה.