מדרגות מס רכישה - עדכון סכומים (ינואר 2000)- 5/2000

מספר  5/2000

מדרגות מס רכישה - עדכון סכומים (ינואר 2000)- 5/2000