ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות המוסמכת

מספר  197/2022
 • יחידה
  מינהל הסיעוד מינהל הסיעוד +
 • נושא משני
  בתוקף
 • תאריך פרסום
  14.03.2022
 • תאריך תחולה
  14.03.2022

חוזר מספר: 197/2022חוזר זה מבטל ומעדכן את חוזר מינהל הסיעוד מס' 187/2021 מיום 24.6.2021 באותו נושא