שימוש בטופסי הסכמה בתהליך קבלת הסכמה מדעת לטיפול

מספר  23/2010

חוזר מספר: 23/2010.