תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א - 1981

מספר  12/1982
  • יחידה
  • נושא משני
    בתוקף
  • תאריך פרסום
    22.02.1982
  • תאריך תחולה
    22.02.1982

חוזר מספר: 12/1982.