אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הפקת תעודת איתור מען / בירור מספר זהות / בירור שם

מספר:  2.14.0001
    • תאריך פרסום: 
      10.11.2005
    • תאריך עדכון: 
      01.10.2014

נוהל זה עוסק בבקשות לאיתור מען, בירור שם ובירור מספר תעודת זהות. מטרת הנוהל היא לקבוע את השיטה לטיפול בבקשות.

Top