חוזר מס הכנסה מספר 2-2017 - רשות המסים הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע

מספר  2/2017

חוזר מס הכנסה מספר 2-2017 - רשות המסים הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע