הבהרה בעניין צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות)

לכבוד הלשכות הפרטיות המורשות בענף הסיעוד מטופלים סיעודיים בעלי היתר להעסקת עובדים זרים