אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

מספר:  9.2.0002
  • נושא: 
  • תאריך פרסום: 
   19.11.2014
  • תאריך עדכון: 
   07.06.2015

נוהל זה עוסק בהגדרת התנאים הבסיסיים לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד ואת אופן הטיפול בבקשות להיתר חדש ולהארכת היתר קיים.

Top