הסבר על אגרות חופש המידע

בתאריך ה- 05.11.2023 אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט תיקון לתקנות חוק חופש המידע (אגרות). להלן עדכון לגבי השינויים