אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל טיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/2 (ביקור) בבקשות המוגשות ממדינות המחוייבות באשרת כניסה

מספר:  5.4.0001
    • תאריך פרסום: 
      31.12.1969
    • תאריך עדכון: 
      03.09.2015

נוהל זה מטפל בבקשות לאשרות כניסה של תיירים מסוג ב2 המוגשות בלשכות הרשות. מטרת הנוהל היא לקבוע אופן הטיפול בבקשה.

Top