הוראה 503 - הכנת תיק שטח

מספר  503

הוראת נציב 503 - הכנת תיק שטח