ביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת

מספר החלטה  675
 • יחידה
  מזכירות הממשלה
 • ממשלה
  הממשלה ה- 36, נפתלי בנט
 • תאריך פרסום
  21.11.2021
 • תאריך תחולה
  21.11.2021

החלטה מספר  675 של הממשלה מיום 21.11.2021 .

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.