קביעת תהליך ומנגנון לבחינת היבטי ביטחון לאומי בהשקעות זרות

מספר החלטה  372ב
 • יחידה
  מזכירות הממשלה
 • ממשלה
  הממשלה ה- 34, בנימין נתניהו
 • ועדות שרים
  ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני)
 • תאריך פרסום
  30.10.2019
 • תאריך תחולה
  30.10.2019

החלטה מספר ב/372 של ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני ביטחוני) מיום 30.10.2019

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.