התייעלות ממשלתית בצריכת אנרגיה

מספר החלטה  254
 • יחידה
  מזכירות הממשלה
 • ממשלה
  הממשלה ה- 36, נפתלי בנט
 • תאריך פרסום
  01.08.2021
 • תאריך תחולה
  01.08.2021

החלטה מספר 254 של הממשלה מיום 01.08.2021

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.