אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הפקת תעודת פטירה

מספר:  2.16.0001
    • תאריך פרסום: 
      14.11.2011

נוהל זה מטפל בבקשות לקבלת תעודת פטירה. מטרת הנוהל היא לקבוע את השיטה לטיפול בבבקשות השונות.

Top