תפישת שירות והעצמת חוויית הלקוח - מערכת ה- CRM ככלי אסטרטגי

באפריל 2018 הושקה מערכת CRM שתחבר בין הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה לגורמים המקצועיים בנציבות שירות המדינה.