הנחיה לאיסוף מידע מרחבי בתחום מדינת ישראל

  • תאריך פרסום
    12.03.2021