פיתוח יישומים מותאמים לכלל הדפדפנים

להנחות את קהל היעד בדבר אסטרטגיית פיתוח יישומים והתאמתם לכלל הדפדפנים, באמצעות פיתוח גנרי, ללא תלות או הכוונה לדפדפן כלשהו, שיוביל לסטנדרטיזציה מודולארית בפיתוח ותמיכה רב דפדפנית.