קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה

מספר החלטה  4450

החלטה   מס.  חכ/176  של  ועדת  שרים  לענייני  חברה  וכלכלה   (קבינט חברתי-כלכלי)  מיום  12.01.2009  אשר צורפה לפרוטוקול  החלטות  הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 29.01.2009 ומספרה הוא 4450(חכ/176).

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.