אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי
אודי אדירי
צלם: שלומי אמסלם
אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

אהוד (אודי) אדירי

מנכ"ל משרד האנרגיה

Top