שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

תפקידים קודמים:

משנת 1998: מכהן כחבר כנסת מטעם הליכוד.
בין השנים 2003-2006: כיהן כשר החקלאות ופיתוח הכפר.
החל מאפריל 2009: מכהן בתפקיד שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.
החל מאפריל 2015: מכהן כשר התחבורה, הבטיחות בדרכים והמודיעין, חבר הקבינט המדיני-בטחוני וממלא מקומו של ראש הממשלה בהיעדרו. 

השכלה:

בעל תואר ראשון ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית, ירושלים.
במהלך לימודיו באוניברסיטה העברית שימש כיו"ר התאחדות הסטודנטים בירושלים ובהמשך גם כיו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית.

Top