שמעון (מוני) מעתוק

שמעון (מוני) מעתוק

סמנכ"ל בכיר למינהל והון אנושי

תפקידים קודמים:

בתפקידו הקודם שימש כמנהל האגף הבכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות, חולל מהפכה בתחום והתווה מדיניות רגולטורית, פעל להסדרת העסקת כלל העובדים ברשויות המקומיות, לגיבוש נהלי עבודה ותהליכי עבודה מוסדרים, הצבת דרישות סף ותיאורי תפקיד למשרות השונות, הקמת ועדה השירות לעיריות וועדת מינהל לשירות המועצות המקומיות והאזוריות, הקמת אגף לפיתוח ארגוני ברשויות המקומיות, פיתוח תכנית צוערים לשלטון המקומי ועוד רבות אחרות.

השכלה:

בעל תואר שני במינהל עסקים מטעם אוניברסיטת אריאל ותואר ראשון במדעי המדינה וחינוך במסגרת תכנית המצוינות "עתידים" – צוערים למינהל הציבורי" הכוללת לימודי חטיבה במדיניות ציבורית והכשרה מעשית במשרדי ממשלה אותו סיים בהצטיינות.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 20.05.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 20.05.2020
Top