הרב הראשי לישראל ונשיא בתי הדין הרבניים
הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול

הגאון הרב דוד לאו שליט"א

הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול

Top