אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי
שרית גולדשטיין

שרית גולדשטיין

מנכ"לית בפועל משרד ירושלים ומורשת

תפקידים קודמים:

מנהלת אגף בכירה ירושלים.

Top