אופיר אקוניס, שר המדע והטכנולוגיה

אופיר אקוניס

שר המדע והטכנולוגיה

Top