סגן שר הרווחה

משולם נהרי

סגן שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

סגן שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

תפקידים קודמים:

בשנת 2007, בעת כהונתו כשר במשרד האוצר, הוביל חבר הכנסת נהרי את התיקון לחוק חינוך ממלכתי, שזכה לכינוי ”חוק נהרי”.
התיקון מחייב את הרשויות המקומיות לתקצב את המוסדות המוכרים שאינם רשמיים כפי שהן מתקצבות את המוסדות הממלכתיים.

בשנת 2009, בתפקידו כשר לענייני חברה ומורשת ישראל במשרד ראש הממשלה, נהרי יזם ותקצב את תוכנית הרווחה החינוכית-יישובית במשרד החינוך, כדי להחילה גם ברשתות החינוך החרדיות.
מטרת התוכנית היא לצמצם פערים בתחומי הידע וליקויי למידה, לשפר הישגים לימודיים, להגדיל את מספר מסיימי התיכון ואת שיעורי ההשתתפות בלימודים, למנוע נשירה ולגבש מנהיגות מקומית.

בתקופת עבודתו במשרד החינוך אימץ נהרי את תוכנית חפציב”ה (חינוך פורמלי ציוני יהודי בברית המועצות לשעבר), המסייעת ומלווה את בתי-הספר היהודיים שהוקמו על ידי המשרד בברית המועצות לשעבר ונותנים חינוך יהודי ערכי, לשם חיזוק הזיקה והקשר למסורת ישראל ולארץ ישראל.

בתפקידו כסגן שר החינוך, נהרי יזם את הקמת ועדת שושני במטרה לבחון מחדש את שיטת התקצוב במערכת החינוך.
הוועדה עסקה בבדיקת כלל התקציבים הישירים והעקיפים העומדים לרשות מוסדות החינוך באופן שישמור את עקרון הדיפרנציאליות בהקצאת המשאבים בהתאם לרקע של התלמיד.
משרד החינוך קיבל את המלצות הוועדה ועבר לתקצוב דיפרנציאלי, פר תלמיד. 

בעת כהונתו כשר במשרד ראש הממשלה, נהרי מיסד ואף עיגן בהחלטת ממשלה את פרויקט מורשה, שעניינו מניעת התבוללות, העמקת הזהות היהודית וחיזוק הקשר למדינת ישראל ולעם היהודי בקרב אלפי סטודנטים יהודים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית, דרום אמריקה ואירופה.
נהרי ביסס את הפרויקט באמצעות הקמת מיזם משותף של ממשלת ישראל וקרנות פילנתרופיות. הפרויקט הוא חלק מתוכנית הלימוד האוניברסיטאית, ובמסגרתו מתקיימים לימודים בנושאי יהדות, מורשת ישראל והיסטוריה יהודית.

השכלה:

סגן השר נהרי הוא בוגר ישיבת ”תפארת צבי”, בוגר ישיבת חברון – סמיכות לרבנות ובוגר מכללה למורים על שם ליפשיץ ובעל הסמכה להוראה – BA 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 19.02.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 19.02.2020
Top