שר הרווחה

איציק שמולי

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 21.05.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 21.05.2020
Top