Yariv Levin

מר יריב לוין

שר התיירות

תפקידים קודמים:

תפקידים ציבוריים:
 • סגן ראש לשכת עורכי הדין בישראל (1999 – 2007)
 • חבר הצוות המשותף לנציגות השופטים וללשכת עורכי הדין לעניין בדיקת דרכי בקרה  על  התנהלות  שופטים (2007-2006)
 
כהונה בכנסת:
כנסת 18
 • יושב-ראש ועדת הכנסת
 • יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
 • חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט
 • נציג הכנסת בוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה
 • חבר הועדה הציבורית לבדיקת כשירות מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת
 
כנסת 19
 • יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון
 • יושב-ראש הקואליציה
 • יושב-ראש סיעת הליכוד
 • יושב-ראש ועדת הכנסת
 • יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
 • יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
 • יושב-ראש הוועדה המסדרת
 • נציג הכנסת בוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה
 • יושב-ראש משותף של שדולת ארץ ישראל בכנסת

השכלה:

 • LLB במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • בוגר מצטיין של האולפן לערבית של חיל המודיעין
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 07.06.2016
Top