אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי
טל רשף - סמנכ"ל תקציבים והון אנושי במינהל התכנון

טל רשף

סמנכ"ל תקציבים והון אנושי

Top