טימור זרין

טימור זרין

מנהל אגף בכיר הפחתת נטל רגולטורי

תפקידים קודמים:

המפקח על המשקלות, מידות וסטנדרטים במשרד התעשייה והמסחר משנת 1998 ועד 2010.

שירות בצה"ל בתפקיד קצין חימוש, פרש לגמלאות בדרגת סא"ל - עיקר התפקידים: פיקוד ומטה, תכנון, ארגון ותקינה.

בתפקידיו השונים עסק בעיקר בניהול גופים ובקידום מדיניות לטווח בינוני וארוך. פיתוח והטמעה של שיטות, תהליכי תכנון וקביעת סדרי עדיפות.

השכלה:

תואר שני במינהל ציבורי ולימודים לקראת תואר דוקטור במינהל ומדיניות ציבורי - אוניברסיטת חיפה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 03.08.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 03.08.2020
Top