חנה וינשטוק טירי, עו"ד

חנה וינשטוק טורי, עו"ד

היועצת המשפטית

תפקידים קודמים:

לפני שהצטרפה לרשות להגנת הצרכן חנה עבדה בלשכה המשפטית של משרד הכלכלה, בין היתר, כמי שאחראית על מתן ייעוץ משפטי וקידום חקיקה בתחום ההגנה על הצרכן.

בנוסף מילאה חנה תפקיד של ראש צוות בלשכה המשפטית הממונה על צוות עו"ד העוסקים במתן ייעוץ משפטי וקידום חקיקה בתחומים שונים של משרד הכלכלה (טרם פיצול המשרד).

השכלה:

תואר בוגר במשפטים (LL.B), בבית הספר למשפטים של המכללה למנהל ותואר מוסמך האוניברסיטה (LL.M) במשפטים, מסלול משפט פלילי, באוניברסיטת בר–אילן.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 01.03.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 01.03.2019
Top