צו השעה: מתגייסים לעבודה, בשכר, בענפי החקלאות השונים

  • נושא
  • נושא משני
    עובדים ישראלים לחקלאות הנחיות לחקלאים
  • תאריך פרסום
    09.11.2023
  • תאריך עדכון
    29.11.2023

לחקלאות דרושים בדחיפות עובדים, לטובת הבטחת הייצור החקלאי ואספקת תוצרת חקלאית טרייה לאוכלוסייה.

דרושים עובדים לענפי החקלאות השונים