הוארכה הוראת השעה הנותנת הגנה מפני פיטורים

מפונים ובני/בנות זוג של משרתי מילואים שפוטרו, יכולים לפנות למשרד העבודה ולהגיש תלונה במספר דרכים.

במסגרת תיקון שקידם שר העבודה: ניתנה הוראת שעה הנותנת הגנה מפני פיטורים