מִנהלת היערכות לשינוי אקלים התכנסה לדיון בטיוטת התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים

מזג האוויר הסוער השבוע הוא תזכורת לחשיבות נושא האקלים גם בעת מלחמה. גופי שלטון מקומי, ארגוני סביבה, אקדמיה וציבור מוזמנים להשפיע ולשלוח התייחסויות לתוכנית

גשם
צילום אילוסטרציה