משרד ראש הממשלה מפרסם את ספר "תשתית לצמיחה לשנת 2019"

  • ממשלה
    הממשלה ה- 34, בנימין נתניהו
  • תאריך פרסום
    03.02.2019