הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים

  • נושא
  • נושא משני
    הקלות, פטורים והחזרי מס
  • תאריך פרסום
    23.02.2021

יוכלו לקבל את נקודות הזיכוי ללא הצגת החלטת הוועדה לזכאות ואיפיון שקבעה זכאות לחינוך מיוחד בסל אישי