החזון הופך למציאות: שמש במקום פחם

הודעה משותפת למשרד האנרגיה ורשות החשמל