משרד האנרגיה מציג להתייחסות הציבור: המלצות ועדת המנכ"לים הבין משרדית ליישום החלטת הממשלה הקובעת כי עד 2030 ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל יעמוד על 30%

משרד האנרגיה מציג היום להתייחסות הציבור את ההמלצות של ועדת המנכ"לים הבין משרדית ליישום החלטת הממשלה 465 הקובעת כי עד 2030 ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל יעמוד על 30%.

 להתייחסות הציבור - המלצות ועדת המנכ"לים הבין משרדית ליישום החלטת הממשלה 465