משרד האוצר הפיץ להערות הציבור את התכנית הכלכלית לשנים 2024-2023