התכנית לעידוד תעסוקה - מלחמת חרבות ברזל

מתוך הכרה בחשיבותה של המשכיות תעסוקתית לחוסן האישי, המשפחתי והאזורי, ומתוך הבנה כי יציאה לעבודה הינה חלק מהמאמץ המלחמתי ומחוסנו של המשק, בנה משרד האוצר, יחד עם שותפים רבים, ובראשם מנהלת תקומה, תכנית סיוע לעובדים ומעסיקים שתתמוך בגיוס מהיר של עובדים בענפים שאיבדו מספר רב של עובדים בעת הנוכחית, ותעודד חזרה של עובדים מפונים למקומות עבודתם הקבועים. כלל השותפים רואים בתעסוקה אבן יסוד בהחזרת החוסן האישי והמשפחתי ומפתחים מודלים לעידוד תעסוקה, לצד דאגה לרשת ביטחון כלכלית לתושבי העוטף.