החשב הכללי מודיע על הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה

הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה