שר העבודה חתם על היתר כללי בעניין הפסקות בעבודה

מימוש ההיתר יינתן לבקשת העובד ובהסכמת המעסיק.

שר העבודה חתם על היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל-הוראת שעה)