הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום וסגירת מכרזים

נוכח המלחמה שעימה מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל לדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וכן לדחות את סגירת מכרזי המקרקעין.

יחד ננצח: הודעה לציבור