השירות לזכאי הסיוע בשכר דירה וזכאי הדיור הציבורי נמשך ברצף, כבימי שגרה, ללא צורך ביציאה מהבית

השירות המלא נשמר הודות לשילוב אמצעים דיגיטליים חדשניים תוך כדי הפחתה והסרה של חסמים ביורוקרטיים רבים.