תעודות הוקרה לרשויות מקומיות מצטיינות בתחומי החדשנות המוניציפלית והאחריות החברתית

  • תאריך פרסום
    22.02.2017

תמונה מס' 1
תמונה מס' 2
תמונה מס' 3
תמונה מספר 4
תמונה מספר 5
תמונה מספר 6
תמונה מספר 7
תמונה מספר 8
תמונה מספר 9
תמונה מספר 10
תמונה מספר 11
תמונה מספר 12